Curso con Avner the Eccentric

Horario e datas

Impartido por Avner Eisenberg

Edificio Servizos Múltiples do Concello de Culleredo (A Coruña)

Prezo: 495,00€

Datas e horario:
12, 13, 14, 15 e 16
de Agosto 2024
10:00h. a 14:00h.

Prazas: 16

Prezo para asistir como oínte:

200,00€

Prazas: 10

O curso impártese en inglés.
Haberá traductor.


1. Reembolso do importe do curso
1.1 No caso de anulación por causas de forza maior devolveríase o total do importe ás persoas inscritas.
1.2 No caso de que non houbera o mínimo de 10 inscricións o curso podería anularse, e en tal caso devolveríase o total do importe pagado.

2. No caso de anulación do curso por enfermidade, accidente ou imprevisto do profesor

3. No caso de anulación por parte do participante
3.1 Non se reembolsará o importe do curso en ningún caso, excepto se houbera lista de espera e a praza fora ocupada por outra persoa que realizará o pago.

Avner the Eccentric

Avner Eisenberg é un dos principais profesores de comedia física e clown do mundo. Traballa regularmente no Celebration Barn Theatre e na Escola Internacional de Artes Escénicas de Maine. Ensinou actuacións excéntricas e clown nos Estados Unidos, Suíza, Alemaña, Francia, España, Finlandia, México e Xapón. Avner completou a súa formación na École Jacques Lecoq de París. Deuse a coñecer mundialmente coa longametraxe 'La Joya del Nilo', no que interpretou á xoia. Avner tamén presentou a súa exposición individual "Exceptions to Gravity" en todo o mundo durante máis de 30 anos.

Contido

Avner Eisenberg é un dos principais profesores de comedia física e clown do mundo.
No seu taller abarca principalmente 3 áreas:

1 - Equilibrio e control no espazo

2 - O encontro co socio e o público – o público convértese en “cómplice”

3 - “Resolución de problemas” como método de traballo escénico.

Despois desta introdución, os participantes descubrirán formas de crear ideas e atopar personaxes. A atención céntrase en activar o estado emocional da audiencia e axudar ao participante para estar interesado en lugar de ser interesante.

O foco principal está na respiración. Como podemos utilizar a respiración? Que fai a respiración en nós e no espectador? Os participantes aprenden a manter o contacto co público, a coñecer o origami e a utilizalo en xogos co público.

Este taller proporcionará unha base sólida en técnicas de slapstick e para os profesionais ofrece unha oportunidade única de botar unha nova mirada a vellos hábitos e perfeccionar habilidades avanzadas.

Requisito: coñecementos básicos de actuación ou clown.